fbpx

UTLEIEBOLIGER OG RADON

I alle utleieboliger er det påbudt å måle radonverdiene. Ved radon konsentrasjon over 100 bqm3 Skal det utføres radon reduserende tiltak.

Les mer om Radon regelverk hos Statens strålevern: Radon i utleieboliger - DSA


Info til utleier

Info til utleier DSA.pdf

Leier du ut en bolig eller kjellerleilighet med Radon, da kan våre ventilasjonsenheter være løsningen for deg. Radon nivået vil synke fordi man fjerner høykonsentret radon luft med ren radonfri uteluft. Dette er ett av mange tiltak mot Radon som er relativt rimelig og veldig effektivt. 

Leier du bolig?

Info til leietaker DSA.pdf

Radon

Bor du i ett Radon utsatt område kan du sjekke din kommune her: Radon kommunerapporter - DSA

FORBEDRET LUFTKVALITET

AERO-serien hindrer samtidig støv og pollen fra uteluften i å trenge inn i din bolig. 

Bor du i ett område med mye støv, f.eks. bilvei med mye sveve støv fra piggdekk, Byer, tettsteder, trafikk knutepunkter, jernbane etc. Vil våre AERO-enheter rense inneluften gjennom ulike filter som for eks.M5/ EU/F-7 Filter.

Hvorfor ikke lufte med åpne vinduer?

Du vil da få ett stort varmetap om vinteren. Når vinduer og dører settes i såkalt luftestilling over et lengre tidsrom, kjøles vegg og gulvflater ned. Og all oppspart energi transporters ut av din bolig. Det vil da ta lang tid og mye energi og varme opp igjen. Der av et gammelt ordtak om å «fyre til kråkene». Med AEROVITAL AMBIENCE vil hele 85 % av energien gjenvinnes takket være den unike varmeveksleren. Du får frisk luft til hele familien uten å åpne ett vindu. I tillegg må man være klar over at en boligforsikring dekker «ikke» innbrudd hvor vinduer eller dører har stått i luftestilling!

Har du astma eller allergi problemer?

Finner du mer om inneklima på: https://www.naaf.no/fokusomrader/inneklima/

Hvorfor ventilasjon?

Dårlig ventilerte rom og boliger kan medføre lite energi, slapphet og manglende konsentrasjon. Ved å tilføre frisk filtrert luft vil dette merkes med økt overskudd og trivelig inne miljø.

Hva koster det å bruke?

Mange steder finner vi dessverre utleieboliger hvor kontakten er nappet ut av støpselet.
Svarene er alltid det samme at leietaker ville spare strøm! Det ironiske her er at våre enheter ligger innenfor et forbruk på mellom 6 – 15 WATT. Til sammenligning trekker en iphone lader 6 watt under lading og 2 watt, når fulladet. Altså ingen ting å spare for å opprettholde frisk luft.

BYGGTEKNISK FORSKRIFT (TEK17)
MED VEILEDNING

§ 13-1. Generelle krav til ventilasjon
§ 13-1. Generelle krav til ventilasjon - Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)

§ 13-2. Ventilasjon i boligbygning
§ 13-2. Ventilasjon i boligbygning - Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)

§ 13-3. Ventilasjon i byggverk for publikum og arbeidsbygning
§ 13-3. Ventilasjon i byggverk for publikum og - Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)

§ 13-4. Termisk inneklima
§ 13-4. Termisk inneklima - Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)

Veiledning om Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen, Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 444
Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen (arbeidstilsynet.no)

§ 13-5. Radon
§ 13-5. Radon - Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)