fbpx

Klimabutikken.no, er forhandler av kjente kvalitetsprodukter fra solide produsenter. Likevel er vi kun ansvarlig for at de opplysninger om produkter publisert på våre nettsider, samsvarer med produsentenes og produktenes oppgitte ytelser.

Dette iht til fabrikantens opplysninger og garantivilkår. 

Klimabutikken.no, er ikke prosjekterende eller utøvende entreprenør.
Og enhver beregning av luftbehov iht. tekniske krav ved nybygg, må derfor innhentes av eksterne leverandører. Unntaket er normal rådgivning rundt produkt, ytelser, plassering og montasjer. Samt teknisk bistand til feilmelding, kalibrering, service og normalt vedlikehold.

  • Som privatkunde har du angrerett iht Kjøpsloven.
  • Klimabutikken.no, følger ellers alle regler for netthandel iht. Norsk Lovgivning.

Vi bestreber oss til å forhandle det beste av teknologi som finnes på markedet når det gjelder produkter innenfor Klima, friskluft og balansert ventilasjon, luftrensing, kjølevifter, aircondition, glass ovner, terrassevarmere etc. Som er egnet for mindre boliger, og ved oppgradering av leiligheter, hybler, brakker, modul hus, kontorceller og spiserom. Og ellers avtrekksvifter til våtrom som bad, vaskerom, garasjer, fuktige kjellere, og vifter for radonfjerning og for fjerning av lukt. Herunder sopp, mugg etc.

Vi lever av å levere de beste produktene på markedet som med de beste garantier og ytelser, sammen med profesjonelle leverandører sikrer ditt prosjekt. Dette enten du er privat forbruker som trenger en vifte på badet eller i en hybel. Eller for å få riktig luftfuktighet i garasjen. Til entreprenøren som jobber med større anbudsarbeid og støyreduserende tiltak i samferdselsprosjekter i Regi av Statens Vegvesen, Nye Veier, BaneNor, eller Luftfartsverket i og rundt flyplasser.

I flere ti-år, har Aerovital vært brukt i forbindelse med samferdselsprosjekter i Norge.
Nettopp fordi støyreduksjon, ytelse, og lave monteringskostnader gjør våre produkter anvendelige uten for store ombygginger.

Vi lever av å levere kvalitet til avtalt tid og pris.
Hos oss kan du registrere deg og dine enheter, slik at vi kan varsle deg når du trenger nytt filter, utføre renhold eller trenger service på dine maskiner. Kontakt oss for service og vedlikehold her.

Husk at det finnes en god grunn til at nettopp din bolig har fått installert en slikt ventilasjonsenhet. Målinger foretatt ved din bolig har utløst den faktor at kravet til reduksjon av svevestøv, eksos og støy, har utløst et helt nødvendig tiltak.


AEROPAC – AEROVITAL – AEROLIFE – AEROTUBE - AEROMAT